Overpumpning

Leje af det rette udstyr til overpumpning

Hvis du skal udføre kloakrenovering eller udskiftning af kloakdele, kan vi hos BL Grundvandssænkning A/S i være behjælpelige. Vi udfører overpumpning ved akutte og planlagte projekter, hvor der er behov for at større mængder vand transporteres fra ét sted til et andet.

​Vi har afdelinger ved Herning, Aalborg og Haderslev, men vi er leveringsdygtige i hele Danmark. Vi hjælper entreprenørfirmaer med at lede vandet andetsteds hen under arbejde med biogasanlæg, regnvandsbassiner og lignende.

Overpumpning BL Grundvandssænkning

​Specialudstyr til effektiv overpumpning

Hos BL Grundvandssænkning har vi det nyeste udstyr til at holde regnskab over hvor meget vand, der flyder igennem rørene. Dette udstyr udlejes gerne, og vi sender også kyndigt mandsskab med.

Ekstra funktioner efter behov

Pumperne kan leveres med GPS overvågning og mulighed for alarm ved højvandstand på sms.

​Ved renovering af kloakker kan det være nødvendigt med denne type overpumpning. Vores pumper leder vandet væk fra arbejdsområdet, så det er muligt at arbejde der i en given periode.