Miljø ​

Sådan beskytter vi grundvandet ifm. grundvandssænkning

Vand er én af vores vigtigste naturressourcer. Derfor har vi som virksomhed en ekstra forpligtelse til at passe godt på vores grundvand når vi udfører diverse boringer i vores fælles undergrund.

Det ligger os meget på sinde, at miljøet beskyttes mod uhensigtsmæssige påvirkninger, herunder særligt vores grundvand og drikkevand.

Dråben uden skygge

Vi er grundige og omhyggelige når vandet ledes tilbage i naturen

Vi anvender i vid udstrækning olier og hydrauliske væsker som er organisk nedbrydelige i vores maskiner og øvrigt maskinel. Herved mindskes risikoen for forurening af vand ved etablering af vandboring og forurening af grundvand ved grundvandssænkning.

 

Vi er meget bevidste om, at når vi arbejder skal vi passe på én af Danmarks dyrebareste ressourcer, nemlig vores grundvand. Af samme årsag er vi meget omhyggelige med at foretage den nødvendige gruskastning og afpropning omkring borehullet, så vi ikke udretter skade på de lerlag, der er med til at beskytte vores drikkevand.

Læs mere om grundvandssænkning

Husk ansøgningsfristerne på grundvandssænkning

Arbejdet med grundvandssænkning er en længere proces, som kan bestå af både forundersøgelse, design, kalkulation og til sidst selve udførelsen af grundvandssænkningen. Dette gælder både de større, men også mindre projekter.

Godt samarbejde med myndighederne

Når der skal løses opgaver, som kan udgøre en risiko for vores drikkevand, stiller myndighederne en lang række krav. Vi hjælper gerne med de nødvendige forundersøgelser og beregninger. Det kan være en fordel for dig at inddrage BL Grundvandssænkning allerede, når der skal ansøges om tilladelse eller dispensation til grundvandssænkning. Vores omfattende viden har ofte stor betydning når ansøgningen skal behandles.

Vil du vide mere?

Ring til os eller kontakt os via formularen

Kontakt os

Telefon

Vi kan træffes alle hverdage mellem 8:00 – 16:00.

Ring gerne eller send os en besked i formularfeltet.