Husk ansøgningsfristerne

Vi hjælper med ansøgningerne til grundvandssænkningen

Kom godt fra start

Vi hjælper med papirarbejdet

Arbejdet med grundvandssænkning er en længere proces, som kan bestå af både forundersøgelse, design, kalkulation og til sidst selve udførelsen af grundvandssænkningen. Dette gælder både de større, men også mindre projekter.

Alt for ofte ser vi, at de indledende ansøgninger på grundvandssænkning startes op alt for sent. Dette kan medføre forsinkelse på flere måneder, hvilket kan være en stor udfordring, når alt andet materiel står klar på pladsen.

Inden der underskrives kontrakt med BL Grundvandssænkning, er det vigtigt at huske på, at der skal indsendes en ansøgning om grundvandssænkning. Ansøgningen skal ofte indsendes flere uger forinden arbejdet med grundvandssænkningen kan starte op, og derfor anbefaler vi altid vores kunder at starte op i god tid. Vi hjælper gerne med ansøgningen og papirarbejdet for at sikre, at vores kunder når i mål til aftalt tid.

Der er desværre ikke klare regler som relaterer sig til ansøgningsproceduren på grundvandssænkning. Derfor råder vi altid vores kunder og samarbejdspartnere til at kontakte os i god tid, forinden grundvandssænkningen forventes påbegyndt.

Ansøgningsprocessen på grundvandssænkning kan variere fra gang til gang. Typiske elementer i processen kan være følgende:

  • Ansøgning, herunder evt. VVM-screening (læs mere nedenfor)
  • Behandlingstid ved myndighederne (3-4 uger)
  • Tilladelse sendes ud til godkendelse
  • Høringsperiode (4 uger)
  • Eventuel klagefrist

Vores erfaring er, at det tager ca. 2-3 måneder.

 
Kontakt os her

Vi sidder klar ved telefonen hvis du har behov for vores hjælp.

VVM-screening

som en del af ansøgningen til grundvandssænkning

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med en VVM-screening er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til grundvandssænkning. Dette er myndighedernes redskab til at sikre grundlaget for, at der træffes miljømæssige bedre beslutninger og afgøre, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven §21.

Den enkelte kommune skal bl.a. vurdere, om ansøgningen til grundvandssænkning er omfattet af Vandforsyningslovens §26. Er dette tilfældet, skal der udarbejdes et ansøgningsskema til VVM-screening, som vedlægges ansøgningen til grundvandssænkning.

Det er den pågældende bygherre, der har pligt til skriftligt at ansøge om et anlægsprojekt, som er opført på miljøvurderingslovens bilag 1 (anlæg som kræver miljøvurdering) eller bilag 2 (anlæg som kræver screening) til beliggenhedskommunen. I tilfælde af krav om VVM-screening hjælper Grundvandssænkning gerne til og sikrer, at ansøgningsskemaerne udfyldes korrekt.

På miljøstyrelsens website kan du læse mere om VVM-screeninger.

Forundersøgelse ifm grundvandssænkning

Forundersøgelse (inkl. geotekniske boringer) samt kalkulation og design af grundvandssænkningen kan BL Grundvandssænkning også hjælpe med. Vi samarbejder med Per Aarsleff A/S, som har sin egen stab af teknikere, ingeniører og geoteknikere, som er vant til at udføre både store og små geotekniske og miljøtekniske undersøgelser. Dette er en fordel for vores kunder, da vi hurtigt kan reagere og beregne løsningsforslag på vores grundvandssænkninger.

Vores kompetencer inden for grundvandssænkning

Hos BL Grundvandssænkning løser vi alle opgaver inden for grundvandssænkning. Vores arbejde spænder bredt og dækker alle opgaver lige fra diverse grundvandsopstillinger, vandrensning og  alarmovervågning.

Denmark map

BL Grundvandssænkning
Norgesvej 49A
6100 Haderslev

BL Grundvandssænkning
Grindstedvej 24
7190 Billund

BL Grundvandssænkning
Kølkærvej 59
7400 Herning

BL Grundvandssænkning
Tingager 2, Øster Hornum
9530 Støvring

BL Grundvandssænkning
Handelsvej 20
5260 Odense S

Her finder du os

Hos BL Grundvandssænkning dækker vi hele Danmark i arbejdet med grundvandssænkning.

Vi har afdelinger i Aalborg, Haderslev, Herning, Billund og Odense og kan løse både små og store grundvandsrelaterede opgaver i hele landet. Kontakt os for at høre nærmere.

Vil du vide mere?

Ring til os eller kontakt os via formularen

Kontakt os

Telefon

Vi kan træffes alle hverdage mellem 8:00 – 16:00.

Ring gerne eller send os en besked i formularfeltet.

Denmark map

BL Grundvandssænkning
Norgesvej 49A
6100 Haderslev

BL Grundvandssænkning
Grindstedvej 24
7190 Billund

BL Grundvandssænkning
Kølkærvej 59
7400 Herning

BL Grundvandssænkning
Tingager 2, Øster Hornum
9530 Støvring

BL Grundvandssænkning
Handelsvej 20
5260 Odense S